Jak řešit zápach ČOV

Zápach z domácí čistírny odpadních vod, který vás provází všude po zahradě a po domě je velice nepříjemná záležitost, která vyžaduje rychlé řešení. Vzhledem k velkému počtu možných příčin se bohužel řada svépomocných pokusů míjí účinkem a nejjednodušší je, jako obvykle, obrátit se na odborníka. Nabízíme rešerši vlastních zjištění a názorů přímo od zdroje.


Stručně - co je to domácí ČOV


Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) je jednou z variant, jak můžeme nakládat s odpadní vodou z rodinného domku, když nemáme možnost napojení na kanalizační řád. Na základě čistě biologických pochodů a existence dvou nádrží (jedna zcela bez kyslíku, druhá prokysličená dmychadlem) dojde k rozkladu a vysrážení veškerých biologických látek, takže zbylou "skoro čistou" vodu můžeme bez obav vypustit do přírody.


čistírna AS-Variocomp N

Schéma běžné větší čističky odpadních vod, kde jsou dobře vidět jednotlivé kroky čištění. Materiál prochází třemi nádržemi, až je biologickou cestou a fyzikálními procesy voda z větší části čistá a vhodná k zasakování.

Jakým problémům čelí část uživatelů?


Někdy se stane, že se kolem ČOV nebo dokonce v domě, začne šířit nežádoucí zápach. Zejména v druhém případě (zápach v domě) se počet možných příčin rozrůstá pomalu do desítek a je tím komplikovanější, čím starší je stavba a její odpadní potrubí. Projdeme si nejčastěji zjištěné příčiny nesnází a kde to půjde, navrhneme řešení.

Máte ČOV řádně odvětranou?


V každé ČOV vzniká zápach v usazovací nádrži, ten je spojený s fungováním biologických procesů. Správně by měl být zápach odváděn samostatným odvětráním, nebo kanalizačními trubkami až nad střechu domu. Často se ale setkáte s tím, že odvzdušnění nad střechou chybí a je nahrazeno ventily v domě, které by správně měly jen přisávat vzduch při splachování, aby nedošlo k nežádoucím tlakovým jevům v kanalizaci. Když není kanalizační potrubí správně odvětráno na střeše, může dojít k pozvolnému pronikání pachu do místností i jinak.

V některých situacích se ovšem stává i to, že chybí dokonce přivzdušňovací ventily, nebo jsou kapacitně nevyhovující. Pak při spláchnutí vznikne v potrubí podtlak, který může nasát vodu z protizápachových uzávěrek odpadů (vana, sprchový kout, dřez, umyvadlo i kanálek na podlaze mají tak zvaný sifon, zahnutí odpadní trubky, kde stále stojí voda, aby izolovala interiér od vzduchu v kanalizaci). Jakmile protizápachová uzávěrka nemá dost vody nebo vyschne, zápach z kanalizačního potrubí proudí do bytu při každé drobné změně atmosférického tlaku.

K nežádoucímu vyschnutí sifonů odpadu může dojít třeba i během dlouhé dovolené (kanálek na podlaze), nebo kvůli poškození odpadních trubek, které jsou v některém místě zúžené a vytváří nežádoucí podtlak.

Některé ČOV mají poškozený pachotěsný uzávěr


Některé modely ČOV se vyráběly s poklopem nebo uzávěrem usazovací nádrže, který měl bránit unikání pachu. Jeho gumové těsnění po nějaké době ztrácí pružnost a může tak druhotně docházet k unikání pachu do prostoru kolem ČOV.

Pozor na sirné bakterie


Některé prací a čistící prostředky obsahují sloučeniny s obsahem síry a ty mohou v prostředí biologického reaktoru ČOV posloužit jako potrava sirným bakteriím. Ty se pak rychle množí a produkují velmi páchnoucí plyn sirovodík (pach zkažených vajec). Povlak bakterií na vodě vypadá jako plovoucí látkový hadr a přivolaný technik dokáže situaci řešit.

Někdy zápach v domě nesouvisí s ČOV


Ani samotné potrubí se svým vnitřním nánosem mastnoty zrovna nevoní. I v případech, kdy je ČOV standardně odvětraná a nepáchne v ní usazený tuk, se může po domě šířit zápach z potrubí, zejména v některém z předchozích případů, kdy sifony odpadu neplní svoji úlohu.

Často stačí zavolat


Sebelepší návod nepostihne všechny situace, které mohou v domě nastat. Řešili jsme třeba zápach v místnostech školícího střediska, posílali kameru do kanalizačních trubek, a nakonec objevili uhynulého potkana za obložením stěny. V řadě případů je nejlepším prvním krokem zavolat zkušenému odborníkovi, který i po telefonu dokáže poradit, jak vyloučit nejobvyklejší příčiny zápachu, a v jakém případě bude muset přijet osobně.

nejlevnější funkční domácí čistička odpadních vod

Jedna z nejlepších čističek na trhu, která se honosí sloganem "nejlevnější domácí ČOV, co skutečně funguje.

Další zajímavé informace z oboru najdete například mezi těmito články: http://www.asio.cz/cz/faq


Žádné komentáře:

Okomentovat