Pokládka dřevěné podlahy - co si pohlídat

Dřevěné podlahy z desek na pero a drážku je možné položit několika způsoby, z nichž každý má svá pro a proti. Zatímco samotní výrobci kvůli záruce a lepším vlastnostem podlahy preferují celoplošné nebo pásové lepení, pokládku svépomocí zpravidla provádíme plovoucím způsobem. Pokud se dřevěná podlaha pokládá na dřevěný rošt, připevňuje se k podkladu vruty.Co si pohlídat, než začneme


Bez ohledu na to, jakému postupu ve finále dáme přednost, je potřeba dohlédnout na několik věcí. Dřevěná podlaha, jak napovídá její název, je vyrobená z přírodního materiálu, který může mít své nedokonalosti, ale hlavně má nějaké fyzikální vlastnosti ve vztahu k teplotě a vlhkosti. Pojďme si to projít.


  1. Zkontrolujte, jestli podlahové desky nemají viditelné vady. Jako vada se bere škrábanec nebo další poškození podlahy, které je patrné za dobrého osvětlení ve stoje ve vzpřímené poloze. Nedokonalosti, které takto vidět nejsou a vyniknou pouze při šikmém osvětlení, nebo vkleče, zpravidla nejsou brány v potaz. Důležité je, abyste poškozené dílce dřevěné podlahy nepokládali a reklamovali je ihned. S položenou podlahou a případnou reklamací už mohou být problémy.
  2. Nechte dřevěnou podlahu aklimatizovat v místnosti. Dřevo dýchá a bude přijímat a odevzdávat vlhkost podle podmínek. I když je z výroby vysušené a nemělo by se jakkoliv deformovat, je dobré nechat dřevo, aby přijalo teplotu a vlhkost v místnosti, dokud jsou desky zabalené a přivázané k sobě. Nechte proto zabalené dílce dřevěné podlahy odpočinout 48 hodin v místnosti, kde bude provedena pokládka podlahy. V případě, kdy je místnost neobvykle chladnější nebo vlhčí, tak i déle. V místech, kde je vyloženě vlhko, nebo hrozí pocákání vodou (koupelna) je lepší použít jinou podlahu, typicky třeba vinylovou,
  3. Zajistěte rovný a suchý podklad. Vzhledem k výše zmíněným vlastnostem přírodního dřeva je potřeba zajistit, aby podkladová plocha nebyla zdrojem další vlhkosti. To je zejména potřeba pohlídat u novostaveb, kde bývají minerální povrchy ještě dlouho po dokončení zpravidla stále plné vody. Druhým důležitým aspektem je rovinatost povrchu. Nerovný podklad lze zbrousit, nebo srovnat běžnými nivelačními stěrkami. Poté je opět potřeba dbát na to, aby nezůstal vlhký. Zde se zpravidla vyplatí nechat vlhkost změřit odborníka.
  4. Nezapomeňte na dilatační spáry. Při běžných změnách teploty a vlhkosti se dá předpokládat, že bude dřevěná podlaha mírně dilatovat, tedy zvětšovat a zmenšovat svůj objem. Pokud nebudou předepsaným způsobem u stěn, ale i u dalších překážek (sloupy, zaústění topení, zárubně) nechány dilatační mezery, může se nově položená dřevěná podlaha zkroutit a nebude to chyba materiálu.
dřevěné podlahy

Takto nádhernou místnost samozřejmě nikdo nedostane bez práce. Všimněte si ale například správné orientace podlahových desek vůči zdroji světla. Takto i přiznané spáry, které jsou dnes v módě, nepůsobí rušivě.


Pokládka dřevěné podlahy plovoucím způsobem má jednu zásadní výhodu - zvládnete si ji provést sami, nejlépe podle tohoto návodu. Proti pásovému nebo celoplošnému lepení bude ale podlaha o něco hlučnější a méně odolná vůči dilataci. Naopak, celoplošné lepení, které je lépe nechat provést profesionála, zajišťuje nejlepší tlumení kročejové hlučnosti, mírní následky dilatace a při použití podlahového topení je dokonce nezbytností.

Žádné komentáře:

Okomentovat