Oprava kuchyňského robota Kitchenaid - video

Kuchyňské roboty KitchenAid nejsou zrovna levná záležitost a když na nich něco přestane pracovat, člověk může celkem snadno dospět k názoru, že vyhodil peníze oknem. Zbytečně. Budete překvapeni, jak festovní kovová konstrukce robota usnadňuje rozborku a jak jednoduché video navede člověka tam i zpět bez rizika. Kuchyňského robota si ve většině případů opravíte sami.Závada, kterou se dneska naučíme na kuchyňském robotu KitchenAid odstraňovat, je u jinak velmi spolehlivých strojů tou nejobvyklejší. Jedná se o případ, kdy se přestane otáčet planetový pohon nástavců. Je to tak proto, že jsou tyto přístroje koncipované na velkou zátěž a náročný provoz v gastronomickém zařízení, a v soukolí kovových ozubených koleček je jedno plastové záměrně - jako pojistka pro případ zablokování nebo přetížení. Ale nepředbíhejme.


Za názorné video děkujeme: eReplacementParts.com

Jako planetový pohon si pracovně označíme část kuchyňského robota, kde se upevňují svislé nástavce, a která provádí planetový pohyb, čili otáčivý kolem osy redukce a obíhavý po kružnici.

Jak jsme již napsali, prakticky nejčastější příčinou, proč se planetový pohyb zastaví, je jedno kolečko s plastovými zuby - tedy jediné v celém soukolí, které slouží jako pojistka proti přetížení. Jak na jeho výměnu?

Samotný postup opravy kuchyňského robota


Na prvním místě samozřejmě vytáhněte přístroj ze zásuvky. Poté vyjměte pracovní nástavec a míchací nádobu.

demontáž kuchyňského robota 01

Kuchyňský robot Artisan a kolečko, které se má tendenci polámat, aby zachránilo zbytek přístroje.

Kryt ve tvaru misky v zadní straně přístroje drží jediný šroubek. Krytku sejmeme nejdřív. Všimněte si, že i tato krytka, stejně jako všechny ostatní díly, jsou kovové, což u dvougenerační životnosti přístroje oceníte.

Dalším dílem, který šetrně demontujeme, je kovový kroužek kolem hlavy přístroje, jak je zřetelně vidět na videu. Ten je na místo zaklapnutý díky několika výběžkům a proto ho prostě sundáme jemným klepnutím kladívkem přes šroubovák.

Kryt samotné skříně planetového převodu je nasunutý zdola a na místě ho drží kolíček protažený masivním ocelovým čepem. Na ten budete muset použít průbojník s kladívkem, nebo nějakou podobnou ocelovou pomůcku, jinak s ním nehnete. Inu, nedivte se, konstrukce kuchyňského robota KitchenAid se za posledních padesát let příliš nezměnila - protože se ukazuje jako nadčasově optimální. Po stranách krytu převodové skříně jsou vyfrézovaná dvě vybrání, kde můžete jemně zapáčit dvěma malými šroubováky. Sejměte kryt.

Sejmutí krytu planetového soukolí odhalí 4 šroubky držící další díl, nyní je můžete vyšroubovat. Další 4 šrouby, které drží těleso motoru na podstavci kuchyňského robota, se nacházejí nezakryté na dolní straně přístroje. Jeden z nich bude mít pružinovou podložku pro případ, že by se ostatní vibracemi povolovaly, tento nepovolí. Pružinovou podložku neztraťte.

Než se pustíte do demontáže motoru ze stojanu robota, uvolněte v zadní části upevnění napájecího kabelu a papírovou krytku, kterou v tom místě najdete zasunutou do štěrbiny.

demontáž kuchyňského robota 02

Po vyjmutí všech šroubků, které drží motor s převodovou skříní na stojanu robota, můžeme motor demontovat.


Uvnitř převodové skříně kuchyňského robota


Po sejmutí motorového bloku se otevře převodová skříň robotu. První věc, kterou zaznamenáte, je opravdu velké množství vazelíny, které kryje ozubená kolečka. To je naprosto v pořádku a dokonce záměr - přístroj tak dosahuje minimální hlučnosti, lépe se chladí a dokonalé promazání soukolí je zajištěnou na dlouhé roky. Poučení pro případnou údržbu může být nezapomenout se po roce provozu mrknout, v jakém stavu je vazelína a jestli nepotřebuje vyměnit.

Vazelínu ze soukolí seškrábneme malou špachtličkou nebo třeba plochým vyřazeným příborovým nožem. Budeme ji ještě potřebovat, takže ji dáme do sundaného krytu převodové skříně.

Po seškrábnutí většiny vazelíny odhalíme celé ozubené soukolí. V principu může být poškozen jakýkoliv díl a my je teď můžeme zkontrolovat, ale typicky to bude to jediné kolečko s plastovými zuby, které sedí v části, označované na videu jako "tower", čili věž.

demontáž a oprava kuchyňského robota 03

Malé kolečko, které má jako jediné plastové zuby, najdeme pod vrstvou vazelíny přesně zde.


Kovovou věž s ozubenými kolečky demontujeme odstraněním tří šroubků. Samotné ozubené kolečko, na které se při dnešní opravě soustředíme, je opět připevněno k masivní ocelové osičce malým kovovým kolíčkem, který nejlépe odstraníme průbojníkem. Ocelovou osu vyjmeme z věže i s ozubeným kolečkem a celou dobu diskutované kolečko je konečně volné.


Zpětná montáž všech dílů kuchyňského robota


Ozubené kolečko, které jsme měnili, má po stranách dvě podložky. Jsou identické, takže si nemusíte zkoušet zapamatovat, kde která byla, ale určitě je nezapomeňte dát zpátky. Poté postupujeme celou dobu po krocích zpět, začneme tím, že opět vsuneme ocelovou osu s malým ozubeným kolečkem a zajistíme na místě malým kolíčkem pomocí průbojníku.

Při sesazování ozubených kol budeme pokaždé potřebovat pootočit s některým z nich tak, aby do sebe zapadla. Týká se to už "věže", kterou na místě kromě šroubků drží i čepy, na které ji musíme nasadit.

V další fázi nasazujeme motor s krytem převodové skříně. Pozor na otvor, do kterého zapadá v krytu skříně svislá osa otáčení. Po nasazení motoru zpravidla vidíme, že nepřiléhá ke stojanu. Je to tak proto, že do sebe musejí zapadnout ozubená kola. Proto pootočíme ozubením za spodní část osy, která svisle míří ven z přístroje.

Nyní zašroubujte všechny šrouby spodní strany přístroje. Dbejte na navrácení šroubu s pružinovou podložkou zpátky na své místo.

K nastavení dolního krytu planetového převodu zpět na své místo využijeme malý šroubováček, kterým najdeme otvor ve svislém čepu a tím nastavíme kryt na místo. Vsuneme kolíček za pomocí průbojníku a kladívka.

Chýlíme se ke konci. Na zadní straně přístroje vrátíme papírový štítek zpátky do štěrbiny k tomu určené a kovou krytku vrátíme na své místo a zajistíme šroubkem. V posledním kroku stačí znovu nasunout kovový kroužek přes kryt planetového převodu.

Žádné komentáře:

Okomentovat